No.職稱、學歷工作時間、地點工作內容待遇、人數人次
1.
業務專員
2021/3/19 更新
2021/4/30逾期
全職 13:00~21:00
台北市內湖區民權東路6段11巷41號
1. 維繫目標客戶,滿足需求服務、維持滿意度,以達成業績目標。
2. 負責客戶維繫,傳達及說明公司各項業務重大訊息、活動及產品。
3. 蒐集顧客意見回饋,並改善行銷、業務之發展策略。
4. 依主管交辦任務指示,配合各項專案需求執行
月薪 30,000~35,000
需求人數:2
檢視:178
收藏:0
應徵:1
2.
越南市場-客戶維繫專員
2021/3/19 更新
2021/4/30逾期
全職 13:00-21:00
台北市內湖區民權東路6段11巷41號
**具身份證或可在台工作居留證為佳,可協助辦理工作證**
1. 維繫目標客戶,滿足需求服務、維持滿意度,以達成業績目標。
2. 負責客戶維繫,傳達及說明公司各項業務重大訊息、活動及產品。
3. 蒐集顧客意見回饋,並改善行銷、業務之發展策略。
4. 依主管交辦任務指示,配合各項專案需求執行
**có giấy phép cư trú để làm việc tại Đài Loan, hỗ trợ xin giấy phép lao động**
1. duy trì khách hàng mục tiêu, đáp ứng nhu cầu khách hàng, duy trì sự hài lòng của khách hàng để đạt được mục tiêu đề xuất
2. Phụ trách duy trì quan hệ với khách hàng cũ, truyền đạt và giải thích các thông tin, hoạt đông và sản phẩm chính của công ty đến khách hàng
3. Thu thập phản hồi của khách hàng và cải tiến chiến lược tiếp thị và phát triển kinh doanh
4. Thực hiện theo các nhiệm vụ được giao bởi người giám sát và hợp tác với các yêu cầu được đưa ra
月薪 28,000~35,000
需求人數:3
檢視:150
收藏:0
應徵:0
3.
India market- International Sales
2021/3/19 更新
2021/4/30逾期
全職 11:00-20:00
台北市內湖區民權東路6段11巷41號
1. Discover potential clients,expand market in order to reach performace goals.
2. Responsible for sales related tasks.
3. Research and analyze the development of Indian market.
4. Able to complete tasks from supervisers and coordinate with market experts.
5. English is fluent enough to communicate with foreigners.
(supporting supervisor with general administrative requirement )

(work in Taiwan with an ID card or Resident certificate perferred)
月薪 30,000~50000
需求人數:3
檢視:166
收藏:0
應徵:0
4.
印尼市場-國外業務推廣專員Sales-Pasar Indonesia
2021/3/19 更新
2021/4/30逾期
全職 11:00-20:00
台北市內湖區民權東路6段11巷41號
**可協助辦理工作證**
1. 開發印尼地區潛在客戶,拓展市場,以達成業績目標。
2. 負責業務推廣,協助維繫新舊客戶合作關係。
3. 熟悉印尼市場,並對印尼當地行銷有基本概念。
4. 依主管交辦任務指示,配合各項專案需求執行
**Kami bisa bantu buatkan visa kerja**
1. Mencari potensial Indonesia klien, develop market, dan mencapai target sales.
2. Tanggung jawab untuk marketing penjualan, jaga hubungan klien lama dan mencari klien baru
3. Mengerti pasar Indonesia, dan mengerti marketing pasar Indonesia
4. Selesaikan tugas dari atasan, dan menangani keperluan projek baru
月薪 30,000~35,000
需求人數:3
檢視:170
收藏:0
應徵:0